ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

11 listopada – 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Data publikacji: 08/11/2022

W tym roku mija 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy jej odzyskania w 1918 roku.

Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową.

Zapraszamy do wypożyczeń pozycji związanych z tematyką niepodległościową w naszych placówkach.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl