ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

46. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Data publikacji: 26/01/2023

Uwaga! Wydłużamy termin zgłoszeń do wtorku 7.03.2023!

Serdecznie zapraszamy na eliminacje gminne do 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka, które odbędą się w trybie stacjonarnym w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55.

Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, jego istotą jest pobudzanie aktywności  artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. Konkurs cieszy się dużą popularnością i szkoły z naszej gminy chętnie biorą w nim udział. Każda szkoła typuje po pięć osób z każdej grupy wiekowej – klasy I-III; IV-VI; VII-VIII. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 1, nr 5 oraz szkoła z Józefosławia, które ze względu na swoją liczebność w obu kategoriach typują po 10 osób. Ramowy program eliminacji gminnych uzależniony jest od ilości zgłoszeń, dlatego planowane godziny przesłuchań mogą ulec zmianie. 

Zgłoszenia do konkursu, na podstawie eliminacji szkolnych, wysyłają nauczyciele do 07.03.2023 roku drogą mailową. Komplet dokumentów należy wysłać na adres: konkurs@biblioteka-piaseczno.pl.

Program eliminacji gminnych:

  • Zgłoszenia drogą mailową: do 07.03.2023
  • 13.03.2023 roku (poniedziałek) – godz. 9.00 – uczniowie klas I-III,  godz. 13.00 – uczniowie klas VII –VIII
  • 14.03. 2023 roku (wtorek) – godz. 9 .00 – uczniowie klas IV- VI
Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmiany eliminacji z trybu stacjonarnego na online, w przypadku pogarszania się sytuacji epidemiologicznej. 
 
W sprawach organizacyjnych eliminacji gminnych Warszawskiej Syrenki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
Izabela Rególska, specjalista ds. promocji, 
konkurs@biblioteka-piaseczno.pl / tel.  (22) 484 21 52 
 
Plakat informujący o konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka 2023
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl