ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

O rybaku i rybce

Data publikacji: 15/11/2021

W ramach miesiąca poświęconego literaturze rosyjskiej w filii Piaseczno-Centrum 22 listopada godz. 17.00 czekają na najmłodszych czytelników ciekawe zajęcia na podstawie rosyjskiej baśni “O rybaku i rybce”. Zajęcia dedykowane są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie 22 750 69 93 lub mailowo: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl. Najpóźniej w dniu warsztatów należy przynieść wypełnioną Kartę zgłoszeniową. Udział w zajęciach równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.