ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

6-7 stycznia 2023 – biblioteki nieczynne

Data publikacji: 02/01/2023

W piątek 6 stycznia 2023 i w sobotę 7 stycznia 2023 biblioteki będą nieczynne.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl