ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

7 września – filia Jazgarzew i punkt biblioteczny w Kamionce

Data publikacji: 02/09/2022

Informujemy, że w środę 7 września 2022 roku punkt biblioteczny w Kamionce będzie otwarty od godz. 14.00, a filia w Jazgarzewie będzie tego dnia nieczynna.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.