ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

7 wspaniałych – Ambasady dostępności

Data publikacji: 05/05/2021

Dzisiaj jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych. 

Nasza Biblioteka celebrowała od rana te ważne obchody w szczególny sposób – rozpoczęliśmy naszą przygodę w projekcie “7 wspanialych – Ambasady dostępności”! Pierwsze spotkanie, 4-godzinny warsztat online pt. “Czym jest dostępność?”, zapoczątkowało serię spotkań w ramach rozwoju naszej placówki w kierunku dostępności. W szkoleniu wzięło udział ponad 70% zespołu Biblioteki.

“7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności” – o programie 

“7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności” to program szkoleniowo-badawczy, w ramach którego 7 instytucji kultury z województwa mazowieckiego przejdzie kompleksowy cykl szkoleniowy dot. dostępności i przeprowadzi samodzielnie audyty architektoniczno-komunikacyjno-programowe w swoich instytucjach przy eksperckim tutoringu i zapewnionych konsultacjach on-line. Działaniom w programie towarzyszyć będzie badanie dostępności instytucji dla odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Do badania wykorzystamy m.in. wyniki audytów oraz wywiady przeprowadzane przez badaczki w trakcie programu. Każda Ambasada Dostępności zrealizuje przy wsparciu MIK krótki film promujący instytucję w pełnej dostępności (napisy, PJM) – informacja ze strony MIK.

Przyszłe Ambasady Dostępności, które biorą udział w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury: 

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
  • Biblioteka Publiczna w Piasecznie
  • CKIO Podkowa Leśna
  • Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim
  • Dom Pracy Twórczej “Bajka”
  • Wolskie Centrum Kultury
  • Dom Kultury Świt – Dom Otwarty

Projekt organizuje MIK razem z Fundacją Polska Bez Barier! Przed nami wspólna przygoda i praca na rzecz kultury dostępnej! 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl