ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Kodowanie z robotami Photon

Data publikacji: 22/11/2022

Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na zajęcia kodowania z robotami Photon. Wybierz jeden termin: 1, 8 lub 15 grudnia (godz. 16.30-18.00). Warsztaty są bezpłatne i realizowane w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich”, zapraszamy dzieci z Polski i dzieci z Ukrainy.

By wziąć udział należy zgłosić się mailowo (zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 726 92 01), a najpóźniej w dniu warsztatów dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i zaakceptować Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.