ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa

Data publikacji: 05/06/2023

Biblioteka Publiczna w Piasecznie postanowiła pomóc w rozpowszechnieniu informacji o realizowanym przez Fundację Strefa Innowacji projekcie  „Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa”.

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Działania projektowe zostaną przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, tj. komunikatora Zoom Meetings. Seniorzy podejmą praktyczną naukę w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Działania te uzupełnią grupowe warsztaty języka angielskiego dostosowane do możliwości edukacyjnych seniorów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.12.2023 r.

Więcej informacji i dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać na stronie projektu:

https://strefai.org.pl/rekrutacja-do-projektu-aktywny-senior-2023-edukacja-cyfrowa-i-jezykowa/

Zapraszamy do kontaktu:

Monika Dargas-Miszczak

Nr tel. 504125898

E-mail: aktywnysenior@strefai.org.pl

Zadanie “Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” jest współfinansowane ze środków  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl