ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Artyści BLISKO nas – Misia Łukasiewicz

Data publikacji: 26/04/2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Misią Łukasiewicz – niezwykle utalentowaną malarką, rzeźbiarką, absolwentką ASP w Warszawie na Wydziale Rzeźby, w pracowni prof. K.M. Bednarskiego oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Artystka opowiada o swojej twórczości i pracach w taki sposób, że ich odbiór staje się niezwykłym przeżyciem. Ma silne poczucie przynależności do polskiego krajobrazu. Na co dzień zajmuje się malarstwem w plenerze. 

„Wierzę, że przybliża mnie to do prawdy, którą staram się oddać na płótnie. W plenerze pracuję wyłącznie zimą i późną jesienią, znajduję wówczas aurę pogody, która mnie inspiruje. Nagie kształty drzew, surowość pól, graficzność krajobrazu, mgły, szadź, zamarzająca woda, błoto i kałuże. Ot, cała nasza polskość. Obserwacja i artystyczna podróż w głąb odmiennych kultur potęgują moją fascynację rodzimym Mazowszem”.

W 2017 zrealizowała projekt „50 akrów” we współpracy z lokalnymi farmerami z Canewater Farm w miejscowości Darien, Georgia, USA.  Praca powstała dzięki stypendium Ansley Rivers, w ramach Thicket Residency. W 2016 została wyróżniona stypendium Centrum Caetani i współpracowała z Indianami Syilx w ramach projektu „Ziemie Niczyje” w dolinie Okanagan, BC, Kanada. W 2012 odbyła półroczne stypendium na Akademii di Belle Arte w Palermo, a w 2014 staż artystyczny w Stowarzyszeniu ASPEA w Lizbonie i na Azorach.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 maja 2022 r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Biblioteki Głównej.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl