ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Audyt dostępności w bibliotece

Data publikacji: 21/06/2021

Nasza biblioteka jest już po audycie architektonicznym w ramach projektu “7 Wspaniałych. Ambasady dostępności”. Projekt realizowany jest przez Mazowiecki Instytut Kultury oraz Fundację Polska bez Barier.

Podczas audytu, który odbył się 17 czerwca, przedstawiciel fundacji Maciej Augustyniak oraz Natalia Roicka i Anna Woźniak z MIKu, oglądali zastosowane dotychczas rozwiązania w Bibliotece Głównej przy ul. Jana Pawła II. W czasie spotkania zaproponowali kilka rozwiązań, które w bliższej perspektywie będziemy wdrażać, aby nasza biblioteka była jeszcze bardziej przyjazna i otwarta na Czytelników.

Po audycie dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski wraz z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Bąkowską wzięli udział w wywiadzie badawczym dotyczącym motywacji udziału w programie oraz dotychczasowych doświadczeniach związanych z szeroko pojętą dostępnością. Wywiad przeprowadziła badaczka z Mazowieckiego Instytutu Kultury Anna Woźniak i będzie on częścią publikowanego we wrześniu raportu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.