ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Bądź na bieżąco – zapisz się do newslettera

Data publikacji: 26/03/2021

Czy chcesz wiedzieć:

 • Jakie wydarzenia planujemy?
 • Jakie nowości znajdziesz w bibliotece?
 • Jakie organizujemy konkursy i akcje?
 • Jakie książki polecamy?
 • Jak w czasach pandemii działa biblioteka i czy planowane są jakieś ograniczenia?

O tych i wielu innych wydarzeniach informujemy za pomocą newslettera – zapisz się!

 

Wybierz jeden z dwóch sposobów zapisu:

 • Przyjdź do biblioteki i wypełnij formularz (dostępny na miejscu w filiach Piaseczno Kościuszki 49, Piaseczno-Centrum, Piaseczno-Zalesie Dolne, Głosków, Józefosław, Zalesie Górne)
 • Napisz do biblioteki e-mail o treści: Proszę o zapisanie mnie do newslettera Biblioteki Publicznej w Piasecznie

 

Placówki, które prowadzą newsletter:

Filia Piaseczno przy Kościuszki 49wypozyczalnia@biblioteka-piaseczno.pl

Filia Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9osiedle@biblioteka-piaseczno.pl

Filia Piaseczno – Zalesie Dolnezalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Głoskowiegloskow@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Józefosławiujozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Filia w Zalesiu Górnymzalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

 

Możesz zapisać się do kilku newsletterów lub wybrać interesującą cię filię.

 

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby – Biblioteka Publiczna w Piasecznie, Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
 • realizacja usługi newsletter Biblioteki Publicznej w Piasecznie
 • przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 3. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 7. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl