ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Bajkolandia – teatr cieni

Data publikacji: 15/12/2022

W środowe popołudnie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Bajkolandia”.

Specjalne świąteczne spotkanie, było zupełnie inne niż dotychczasowe. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie przygotować teatrzyk cieni do wiersza Juliana Tuwima “Rzepka”.

Przygotowania zaczęliśmy od stworzenia postaci, które miałyby utworzyć cień w teatrzyku. Następnie przeprowadziliśmy próby przygotowujące wszystkich do występu.

Gdy zebrała się publiczność mogliśmy zacząć przedstawienie. Praca zespołowa dała owocne efekty. Wyszło pięknie i klimatycznie.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Bajkolandią, które odbędzie się 11 stycznia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.