ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblio Bingo

Data publikacji: 26/06/2024

BIBLIO Bingo
Przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży akcję promującą czytelnictwo Biblio Bingo. Zasady są proste – musicie zaznaczyć cztery pola na karcie pionowo, poziomo lub ukośnie. Proste? No to gramy! Dla wytrwałych czeka wszystkie 16 pól i nagrody.
Akcję zaczynamy od 01 lipca i trwa do 30 sierpnia 2024 roku w Oddziale dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej w Piasecznie. Każdy kto poprawnie wypełni Kartę Bingo, otrzyma gadżet (do wyczerpania zapasów).
Zasady akcji:
1. Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę Biblio Bingo, którą należy uzupełnić tytułami
i autorami książek wypożyczonych w Oddziale dla dzieci i młodzieży pomiędzy 01.07.2024 a 30.08.2024 roku.
2. Kartę Biblio Bingo można otrzymać w Oddziale dla dzieci i młodzieży lub pobrać poniżej.
3. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz na Karcie. Nie można zaznaczyć dwóch lub więcej pól przy pomocy jednego przeczytanego tytułu, nawet jeśli pasuje do wielu. Jednorazowo można zdobyć do  4 pieczątek.
4. Przy zwrocie książek bibliotekarz przybija pieczątkę biblioteczną w uzupełnionych kratkach. Uczestnik sam musi zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o przybicie pieczątki na Karcie.
5. Po zebraniu szesnastu pieczątek poziomo, pionowo lub ukośnie należy przynieść Kartę Bingo do Oddziału dla dzieci i młodzieży i przedstawić ją bibliotekarzowi. Po pozytywnej weryfikacji Karty Uczestnik otrzymuje upominek (do wyczerpania zapasów).
6. Karty należy uzupełniać i oddać do 30.08.2024 roku. Po tym terminie Karty nie będą ważne, a upominki i nagrody nie będą przyznawane.
7. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę Biblio Bingo. Organizator nie zwraca Kart Uczestnikom.

 

Karta Biblio Bingo

Regulamin Akcji Promującej Czytelnictwo Biblio Bingo

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl