ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Mazowiecki BiblioLAB 2021

Data publikacji: 22/10/2021

 

Mazowiecki BiblioLAB odbył się 14 października 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Piasecznie w CEM. Po raz czwarty bibliotekarze z województwa mazowieckiego spotkali się w Piasecznie na warsztatach. W tym roku zjazd przebiegał pod hasłem „Równowaga w rzeczywistości hybrydowej”. Tematyka warsztatów dotyczyła rozwijania kompetencji miękkich u bibliotekarzy potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w zmieniających się realiach pracy. 

Pierwszy z proponowanych warsztatów dotyczył konstruktywnego odmawiania i umiejętności przyjmowania odmowy. Magdalena Knitter, dyplomowany life coach, trenerka rozwoju i pedagog, opowiadała o tym, czym jest asertywność i jak nauczyć się odmawiać. Grupa mogła się także dowiedzieć, jak radzić sobie z krytyką i poczuciem winy. Ta wiedza jest szczególnie cenna w dzisiejszych czasach, a nauczenie się odmawiania i przyjmowania krytyki bez zadręczania się to ważna umiejętność.

Drugi warsztat poświęcony był rozpoznawaniu potrzeb komunikacyjnych na podstawie testu temperamentów „Cztery Soczewki”. Zajęcia poprowadził Michał Przybyłowicz – pedagog, terapeuta, trener oświaty, specjalista terapii rodziny, wykładowca przedmiotów pedagogicznych oraz języka migowego. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję nauczyć się rozpoznawać różne typy osobowości, a także dowiedzieli się, jak patrzeć z empatią i zrozumieniem na drugą osobę. Cennym przesłaniem zajęć była teza, że nasze zadowolenie w życiu, a także sukces, jaki osiągamy, zależy w znacznym stopniu od umiejętności utrzymywania dobrego kontaktu z innymi ludźmi.

Tematem trzeciego warsztatu było wypalenie zawodowe. Zajęcia poprowadziła Dobrosława Choryńska-Chudy – trener, coach, doradca zawodowy i broker edukacyjny. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród bibliotekarzy – dowiedzieli się, kogo dotyka wypalenie i dlaczego właśnie nasza grupa zawodowa jest na nie szczególnie narażona. Praca z ludźmi i dla ludzi często nie jest prosta, presja czasu i wysoki standard obsługi nie ułatwiają zadania. Podczas szkolenia omówione zostały symptomy wypalenia zawodowego takie jak wzrost stresu, zmęczenie, zniechęcenie, a także poczucie braku motywacji i niechęć do dotychczasowych obowiązków. Omówione zostały także sposoby na to, jak uniknąć wypalenia zawodowego.

Organizatorem BiblioLABów 2021 jest stowarzyszenie LABiB. Współorganizatorem  Mazowieckiego BiblioLABu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie. 

Mazowiecki BiblioLAB był częścią projektu “BiblioLABy 2021 – równowaga w rzeczywistości hybrydowej”, który odbywał się od 11 do 15 października 2021. Dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.