ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

BiblioPrzygoda: czerwiec

Data publikacji: 04/06/2024

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Wraz z Wilkiem wpadniemy do Baśniowego Lasu, rozwiążemy zagadki, stworzymy grę planszową.

Zajęcia odbędą się w środę 19 czerwca w godzinach 17.00-18.00 w filii Piaseczno przy Szkolnej 18.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 5 zł. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Szkolnej 18, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl