ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Biblioteczna apteczka – dobre maniery

Data publikacji: 20/12/2021

Okres Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok to dobry czas by przypomnieć dzieciom zasady dobrego wychowania. Jak należy zachować się przy stole? Jakich zwrotów grzecznościowych używać w towarzystwie? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań związanych z dobrymi manierami zajdziecie w książkach dostępnych do wypożyczenia w Oddziale dla dzieci i młodzieży.

Prezentacja książek poruszających tematykę dobrego wychowania

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.