ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Wielkanocne zbieranie jajek z robotem Photonem

Data publikacji: 04/04/2023

W naszej bibliotece odbywają się zajęcia skierowane do dzieci z Polski i Ukrainy w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Dzieci mają okazję odkrywać, poznawać możliwości, które dają nowoczesne technologie, a także poznawać zasady kodowania. Nauka przez zabawę to najlepszy sposób na rozwój.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

 

#FRSI_BibliotekaDlaWszystkich

#RóżniRówniWażni

#FRSI_Бібліотекадлякожного

#РізніРівніВажливі

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl