ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Biblioteka Główna w środy od 9.00!

Data publikacji: 24/09/2020

Biblioteka Główna od 30 września 2020 roku będzie otwarta w środy od 9.00 do 19.00. Zapraszamy!

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.