ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka Publiczna w Piasecznie na V Kongresie Edukacji

Data publikacji: 03/11/2022

27 października odbyła się V edycja Kongresu Edukacji pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+” i była skierowana do licznej grupy decydentów oraz beneficjentów programu.  Miejscem spotkania był Uniwersytet Warszawski Auditorium Maximum. Kongres Edukacji był doskonałą okazją do świętowania 35-lecia programu Erasmus+, a program kongresu był interesujący i inspirujący.  W trakcie kongresu można było wziąć udział w sesjach dotyczących realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach: Włączanie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym. W tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli nawszej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Wicedyrektor Sylwii Chojnackiej- Tuzimek i Joanny Miter,  zwłaszcza, że w latach 2020-2022 byliśmy  beneficjentem jednego z programów Erasmus +  –  PO WER (programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej edukacji kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. Kongres był uświetniony koncertem, a także galą wręczenia nagród w konkursach European Language LabelEDUinspiracje i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA)

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl