ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Piaseczyńska Biblioteka partnerem programu Nowych Horyzontów

Data publikacji: 15/10/2021

Centrum Kultury w Piasecznie dołączyło w tym roku do programu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Partnerem programu jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

To program, który jest realizowany w Polsce od ponad 15 lat.

W Strefie Kultury przy ul. Jana Pawła II 55 oraz w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie od 12 października 2021 roku, będą wyświetlane seanse filmowe dla dzieci i młodzieży.

Filmy dostosowane są do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych w gminie Piaseczno. To cykle tematyczne oparte na wyjątkowych filmach, dopełnionych o prelekcje, omówienia i warsztaty.

Strefa Kultury wyświetli filmy dla przedszkolaków w ramach cyklu “Chodzę do kina” oraz dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w ramach cyklu: Filmowe podróże.

Dom Kultury przy ul. Kościuszki będzie wyświetlał filmy dla starszych dzieci: cykl ” Młodzi w obiektywie” dla klas 4-6 oraz “Dojrzewanie w kinie” dla klas 7-8.

Do udziału w programie zgłosiło się blisko 800 dzieci z terenu całej gminy Piaseczno.

W ramach projektu Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej w Piasecznie również gości uczestników seansu filmowego. Zwiedzają Bibliotekę, a także dowiadują się o literaturze związanej z tematem danego filmu. W tym tygodniu odwiedziła nas klasa IIa ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego Harwardzik i Przedszkola Creative Mind School.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.