ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Bibliowakacje z CEMem

Data publikacji: 25/06/2020

Zapraszamy do wspólnej zabawy w Wakacje.

Zapisy prowadzimy w blokach tygodniowych.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Uczestnicy muszą zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Kartę Zgłoszenia.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.