ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Bingo z Tuptusiem – przedłużamy termin akcji

Data publikacji: 18/08/2021

Czy graliście już z nami w Bingo z Tuptusiem? Jeśli jeszcze nie, to mamy dla Was świetną wiadomość – przedłużamy termin do 18 września 2021! Wystarczy zdobyć pięć pól na karcie pionowo, poziomo lub ukośnie, aby otrzymać jeden z  bibliotecznych gadżetów (do wyczerpania zapasów). Akcja odbywa się we wszystkich placówkach Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Zasady akcji:

  1. Każdy Uczestnik Akcji otrzymuje Kartę Bingo, którą należy uzupełnić tytułami i autorami książek wypożyczonych w dowolnej placówce Biblioteki Publicznej w Piasecznie pomiędzy 1.07.2021 a 18.09.2021 roku.
  2. Kartę Bingo można otrzymać w każdej placówce Biblioteki Publicznej w Piasecznie lub pobrać poniżej.
  3. Każdy tytuł może być wpisany tylko raz na Karcie. Nie można zaznaczyć dwóch lub więcej pól przy pomocy jednego przeczytanego tytułu, nawet jeśli pasuje do wielu.
  4. Przy zwrocie książek bibliotekarz przybija pieczątkę biblioteczną w uzupełnionych kratkach. Uczestnik sam musi zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o przybicie pieczątki na Karcie.
  5. Po zebraniu pięciu pieczątek poziomo, pionowo lub ukośnie należy przynieść Kartę Bingo do dowolnej placówki Biblioteki Publicznej w Piasecznie i przedstawić ją bibliotekarzowi. Po pozytywnej weryfikacji Karty Uczestnik otrzymuje jeden gadżet do wyboru: worek, notes lub brelok.
  6. Karty należy uzupełniać i oddać do 18.09.2021 roku. Po tym terminie Karty nie będą ważne, a nagrody nie będą przyznawane.
  7. Każdy, kto przyniesie uzupełnioną Kartę, otrzyma gadżet – do wyczerpania zapasów.
  8. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę Bingo. Organizator nie zwraca Kart Uczestnikom.

 

Karta Bingo z Tuptusiem (word)

Karta Bingo z Tuptusiem (pdf)

Regulamin akcji promującej czytelnictwo Bingo z Tuptusiem

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.