ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biuletyn “Nasz Józefosław”

Data publikacji: 30/04/2021

“Nasz Józefosław” to biuletyn informacyjny rady sołeckiej. W biuletynie znajdziemy informacje o miejscowości i jej historii, radzie sołeckiej, przepisy i porady prawne, a także relacje z wydarzeń kulturalnych.

Podarowane do archiwum egzemplarze to numery z 2004 roku – numer lutowy i wrześniowy.

 

“Nasz Józefosław”, biuletyn informacyjny rady sołeckiej, luty 2004

“Nasz Józefosław”, biuletyn informacyjny rady sołeckiej nr 2, wrzesień 2004

 

Biuletyn “Nasz Józefosław”, luty 2004

 

Biuletyn “Nasz Józefosław”, wrzesień 2004

 

Materiały Piotra Malarskiego przekazane do archiwum Józefosławia i Julianowa.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl