ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

BLISKO – Łączy nas biblioteka

Data publikacji: 19/08/2021

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Zobacz jakie działania realizujemy w ramach projektu (kliknij tutaj). Z wielką radością informujemy, że nasza Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach...
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl