ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Budowle świata – wystawa

Data publikacji: 03/06/2024

Paryż, Londyn, Singapur, Tokio, Nowy Jork, Himeji. Niektóre znane i odwiedzane, inne bardzo odległe i w sferze marzeń podróżniczych. Zapraszamy do oglądania wystawy budowli z klocków LEGO w filii Piaseczno przy Szkolnej 18 do końca czerwca.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl