ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Co zawdzięczasz swojej Mamie?

Data publikacji: 25/04/2022

Co zawdzięczasz swojej Mamie? Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Każdy czytelnik może zapisać na tablicy w filiach Zalesie Dolne i Piaseczno przy Kościuszki 49 swoją odpowiedz na pytanie “Co zawdzięczasz swojej Mamie?”.

26 maja zaprezentujemy laurkę dla Mamy złożoną ze słów wdzięczności, które zapiszą państwo na naszych tablicach.

Zapraszamy do udziału, tablice ustawione w dyskretnym miejscu czekają na Państwa wpisy do 20 maja.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.