ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Cyfrowe Centra Edukacji

Data publikacji: 20/09/2022

Розпочалася реєстрація до Центрів цифрової освіти (ЦЦО/ССЕ) для учнів з України, які вчаться в українській школі он-лайн, або в польскій школі, але хотіли також вчитись за українською програмою навчання. В рамках ЦЦО  діти можуть брати участь в заняттях он-лайн в бібліотеці, використовувати комп’ютери та присутність українського вчителя,  який готовий допомогти в навчанні. Додатково є можливість вивчати польську мову.

Ruszyły zapisy do Cyfrowych Centrów Edukacji dla dzieci z Ukrainy, które uczą się w szkole ukraińskiej online lub polskich szkołach, ale chcą realizować również ukraińską podstawę programową. W ramach CCE uczniowie mogą realizować zajęcia online w bibliotece, uzyskać wsparcie ukraińskiego nauczyciela, uczyć się języka polskiego.

 

Kiedy?

Trwają zapisy

Gdzie?

Sala Multicentrum (I piętro) Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.

Godzina?

Dokładny harmonogram będzie ustalony po zebraniu grup.

Więcej informacji: 

  • e-mail: n.kuzmina@biblioteka-piaseczno.pl
  • telefon: (22) 484 21 60

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.