ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Cykl spacerów po Piasecznie i lekcji multimedialnych „Jak to drzewiej bywało”

Data publikacji: 08/11/2022

W październiku zakończył się cykl spacerów po Piasecznie i lekcji multimedialnych „Jak to drzewiej bywało” zorganizowany w ramach inicjatywy oddolnej.

W ramach cyklu mieszkańcy naszego regionu mieli okazję wziąć udział w spacerach tematycznych po okolicy. Mieszkańcy spacerowali szlakiem piaseczyńskich artystów, poznawali historię piaseczyńskich wodociągów, miejscowe legendy i opowieści związane z ulicami Piaseczna, oglądali zabytki i rozmawiali o lokalnej historii. Spacery miejskie prowadzili lokalni przewodnicy – Pan Stanisław Hofman oraz autorka książek o Piasecznie, nauczycielka historii, Pani Dorota Zając. Zorganizowano również multimedialne lekcje biblioteczne o historii regionu i spacery dla uczniów.

Zadanie to odpowiedziało na wiele potrzeb mieszkańców, którzy zgłaszali chęć udziału w spacerach tematycznych po okolicy, udział w wydarzeniach upamiętniających ważne daty z historii regionu oraz spotkaniach, na których omawiana byłaby lokalna historia.

Spacery i lekcje zostały zorganizowane dzięki inicjatywie oddolnej zgłoszonej w konkursie “Zgłoś swój projekt” realizowanym w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl