ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Cykl spotkań “Poczytajki”

Data publikacji: 22/09/2020

Biblioteka Główna CEM Odział dla dzieci i młodzieży zaprasza dzieci w wieku 4-7 lat na wspólne czytanie bajek. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 października (środa) o godzinie 17:00. Koszt 5 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej lub jej skan wysłać na cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów. Należy również zapoznać się z Obowiązkiem Informacyjnym.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl