ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Cykor – spotkanie z Magdaleną Kulus

Data publikacji: 05/04/2023

W czwartkowe przedpołudnie 30 marca 2023 roku gościliśmy w Oddziale dla dzieci i młodzieży Magdalenę Kulus, autorkę książek dla dzieci, piszącą głównie o zwierzętach. Pisarka zadebiutowała w 2011 roku książką o swoim psie asystencie Blondyn i Blondyna. Jest też autorką historii o niesfornym kotku Cykorze i jamniku Raptusie. Autorka mimo choroby ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim, pracuje jako copywriterka, korektorka. Uwielbia podróże i żyje aktywnie.

Warsztaty organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl