ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Cztery strefy życia – strefa czerwona

Data publikacji: 26/01/2022

Na kolejnym spotkaniu z cyklu “Cztery strefy życia” jego Uczestniczki miały możliwość przyjrzenia się tzw. strefie czerwonej. Jest to moment, kiedy nasz organizm jest zmobilizowany do walki lub ucieczki, bo odczytuje sytuację, w której się znaleźliśmy jako zagrażającą nam. 

Był to czas przyglądania się naszym przekonaniom na temat złości i wybierania ucieczki jako strategii na swój komfort. Ponadto, Uczestniczki mogły przyjrzeć się złości, aby lepiej zrozumieć z jakimi informacjami do odczytania do nas przychodzi, i jednocześnie, by nie pozwalać jej nami rządzić.
 
To było spotkanie pełne różnych refleksji i poruszających odkryć.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.