ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Czytaj to, co lubisz

Data publikacji: 14/10/2020

Zapraszamy po książki dla dzieci i młodzieży w języku angielskim do filii przy ul. Kościuszki 49.

Filia Kościuszki Książki

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl