ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Czytelniczy Challenge we wrześniu – wyniki

Data publikacji: 06/10/2021

Pierwsze miejsce w konkursie „Z książką przez świat” w miesiącu wrześniu zdobył Pan Paweł Lazar, który napisał recenzję książki „Miasto i psy” Mario Vargas Llosy.

Książka jest napisana przez zdobywcę Literackiej Nagrody Nobla i jak wynika z recenzji, w pełni zaspokaja oczekiwania czytelnika zarówno pod kątem fabuły, jak i wywoływanych w trakcie czytania emocji. Autor recenzji podkreśla najważniejsze atuty powieści – jej wielowymiarowość, złożoność i mistrzowski język, czym zachęca nas do jej przeczytania. Recenzja jest napisana w sprawny sposób, zawiera osobiste refleksje i spostrzeżenia. Spełnia wszystkie wymogi regulaminu.

Zwycięska recenzja:

Miasto i Psy – debiutancka powieść Mario Vargas Llosy (późniejszego noblisty) napisana przez niego w wieku zaledwie 26 lat, została wydana po raz pierwszy w Peru w 1962 r.
Powieść można przeczytać dosłownie i zastanowić się nad wartościami i zasadami rządzącymi życiem w szkole wojskowej dla kadetów w Limie lat 60 tych.
Otrzymamy wtedy bardzo mocny literacko, często bardzo brutalny, obraz społeczeństwa opartego na prostych, przewidywalnych, nieomal pierwotnych zasadach, które można syntetycznie określić jako „kto silniejszy i bardziej cwany ten rządzi i wygrywa”.
Można też czytać książkę między wersami i wtedy dostrzeżemy uniwersalizm poruszonych w niej problemów, a także smutną ponadczasowość powieści, która pomimo postępu cywilizacyjnego pozostaje aktualna, według mnie z zamiarem ostrzegania nas przed konsekwencjami tolerancji tak zwanych „prostych rozwiązań”.
Autor jest Mistrzem języka i budowania sobie tylko właściwego suspensu, gdy więc mamy już wrażenie, a właściwie pewność, że emocje sięgnęły zenitu, okazuje się, że Llosa tylko „bawił się” nami z zamiarem pokazania gdzie mogą leżeć granice emocji, które będą nami targały ponieważ odłożenie książki w trakcie jej czytania stanie się prawie niemożliwe.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.