ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Czytniki e-booków już dostępne!

Data publikacji: 05/09/2022

Dzięki projektowi zgłoszonemu do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego nasza Biblioteka otrzymała 28 czytników e-booków. Czytniki inkBOOK Calypso Plus można wypożyczyć w:

 • Bibliotece Głównej, Oddział dla dorosłych – 9 sztuk,
 • filii przy ul. Kościuszki 49 – 5 sztuk,
 • filii w Józefosławiu – 5 sztuk,
 • filii w Zalesiu Górnym – 3 sztuki,
 • filii w Złotokłosie – 3 sztuki,
 • filii w Gołkowie – Letnisko – 3 sztuki.

Na czytniki można wgrywać własne książki elektroniczne, lub zalogować się na swoje konto Legimi lub Empik Go. Urządzenie jest lekkie i poręczne, pozwala również ustawić odpowiadający nam rozmiar czcionki. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wypożyczania czytników i wizyt w naszych placówkach. 

Zasady wypożyczania Czytników inkBOOK w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

 1. Czytniki mogą wypożyczać wyłącznie Czytelniczki i Czytelnicy Biblioteki, którzy ukończyli 18 rok życia.
 2. Jedna osoba może jednorazowo wypożyczyć jeden czytnik na 30 dni.
 3. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie umowy.
 4. Przy wypożyczeniu Biblioteka pobiera kaucję w wysokości 100 zł.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia w terminie określonym w umowie. Opłata za brak zwrotu wypożyczonego czytnika w terminie wynosi 1,00 zł za każdy dzień spóźnienia.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan powierzonych urządzeń i wykorzystania ich w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać urządzenia osobom trzecim.
 8. Z wgranych w czytniku e-booków Użytkownik może korzystać w ramach obowiązujących licencji. Użytkownik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku dowolnych utworów zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji.
 9. Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do usuwania zainstalowanych aplikacji na czytniku.
 10. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim książek tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązanymi przepisami prawa, w szczególności użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu urządzenia i wgranych na nim książek w całości lub we fragmentach,
  2. modyfikowania treści książek,
  3. komercyjnego wykorzystywania książek, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowej.
 11. W chwili zwrotu czytnika do Biblioteki wszystkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą być usunięte z czytnika. Należy również wylogować się ze swoich kont w aplikacjach znajdujących się w urządzeniu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niewylogowanie się przez Użytkownika z aplikacji zainstalowanych na czytniku
 12. Czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi przez Bibliotekę, a także z kompletem książek elektronicznych wgranych przez Bibliotekę.
 13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za utratę lub uszkodzenie urządzenia na zasadach określonych w umowie użyczenia oraz w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 14. Czytnik można zwrócić jedynie przekazując go Bibliotekarzowi. Niedozwolone jest zwracanie urządzenia do wrzutni i książkomatu.
 15. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin jednego dnia roboczego na sprawdzenie go.
 16. Kaucja zwracana jest Użytkownikowi w pełnej kwocie (sto złotych) po sprawdzeniu urządzenia i upewnieniu się, że jest ono w nienaruszonym stanie.
 17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, osoba wypożyczająca zostanie obciążona kosztami naprawy.
 18. W przypadku zgubienia sprzętu osoba wypożyczająca jest zobowiązana do odkupienia urządzenia o tych samych możliwościach lub równorzędnych parametrach w ciągu 14 dni
  od daty zakończenia okresu wypożyczenia. Wybór konkretnego modelu i rodzaju urządzenia należy skonsultować z Biblioteką.
 19. W sprawach nieokreślonych w niniejszych zasadach ma zastosowanie Regulamin Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl