ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Debata o migrantach z Ukrainy

Data publikacji: 19/05/2022

We wtorek 18 maja 2022 roku w Bibliotece Głównej odbyła się debata publiczna „Ukraińcy w Polsce. Przyjaźń, równość, braterstwo czy kalkulacja? Otwarta debata publiczna o migrantach i uchodźcach oraz przestrzeganiu praw człowieka”. Debatę poprowadził Mirosław Oczkoś – konsultant marketingu politycznego, moderator w kilku konfliktach społecznych. W charakterze ekspertek udział w debacie wzięły Janina Owczarek (Międzynarodowa Organizacja ds. migracji), Karina Melnytska (Fundacja Ocalenie), Myroslava Keryk (Fundacja Nasz Wybór).

Na debacie nie zabrakło przedstawicieli samorządu, stowarzyszeń działających na terenie powiatu oraz mieszkańców Piaseczna. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji migracyjnej, pomocy udzielanej emigrantom, stereotypów i uproszczonych sądów.

Aktywni Obywatele - logo

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl