ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Dekorujemy choinki

Data publikacji: 08/12/2022

Zapraszamy na rodzinne zajęcia dekorowania choinek ze styropianu. Przyjdź z rodzicem, babcią czy dziadkiem, starszym rodzeństwem lub, jeśli rodzice pozwolą, samodzielnie w poniedziałek 19 grudnia 2022 w godzinach 17.00-18.30. Każde dziecko otrzyma choinkę oraz materiały do dekoracji. Zajęcia bez limitu wiekowego. Zajęcia odbędą się w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową dla osób dorosłychkartę zgłoszeniową dla dziecii złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.