ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Diagnoza potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna – prezentacja wyników

Data publikacji: 24/11/2021

W najbliższy piątek, 26 listopada, o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie podsumowujące badanie potrzeb i potencjałów mieszkańców Piaseczna. Diagnoza została przeprowadzona przez firmę Kolektyw Badawczy, ekspertów w dziedzinie badań jakościowych dla instytucji kultury.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki diagnozy. Staną się one podstawa do udoskonalenia naszej oferty.

Spotkanie odbędzie się w sali wystawowej Biblioteki Głównej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.