ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Biblioteka dostępna z plusem – Infrastruktura Bibliotek 2021–2025

Modernizacja filii przy Kościuszki 49 na bibliotekę dostępną z plusem

W 2021 roku dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski pozyskał środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”. W ramach 3-etapowej realizacji zadania, które będzie realizowane od 20.09.2021 do 30.06.2023 roku, planujemy kompleksową modernizację parteru budynku, przy ul. Kościuszki 49, w którym znajduje się filia biblioteczna. Wykonane zostanie modernizacja pomieszczeń bibliotecznych — w tym nowa instalacja centralnego ogrzewania (chcemy wprowadzić ogrzewanie podłogowe), nowa instalacja elektryczna i teletechniczna. Zmodernizowane zostanie oświetlenie w budynku na energooszczędne. Dodatkowo zostaną wyburzone ściany działowe w filii.

Zostaną wymienione okna w budynku — z zastosowaniem szyb ograniczających nadmierne nasłonecznienie pomieszczeń (a biblioteka w większości ma ekspozycję zachodnią). Budynek zyska nowe oznakowanie — także oznakowanie biblioteki zgodne z systemem oznakowania stosowanym w naszych innych placówkach. Okalający budynek taras zostanie zmodernizowany, dzięki temu będzie możliwość wyposażenia go w elementy małej architektury — siedziska. Przebudowany zostanie podjazd dla osób z ograniczoną możliwością ruchu, a także dla rodziców z wózkami. Zmodernizowane zostaną łazienki w budynku — możliwość korzystania z nich uzyskają osoby niepełnosprawne. Zapewnimy dostępność budynku zgodnie z wytycznymi — w tym pętle indukcyjne, i inne udogodnienia rekomendowane dla przestrzeni bibliotecznych. Przebudowane zostanie wejście do budynku — zapewniające bez progowe wejście do budynku. W korytarzu głównym zorganizowana zostanie strefa wypoczynku. Biblioteka zyska nowe wyposażenie — meble biblioteczne, sprzęt multimedialny — w tym tablety i roboty. Zakupimy i uruchomimy książkomat dla potrzeb czytelników.

Logotypy programu Infrastruktury Bibliotek

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl