ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

Nazwa ZADANIA: Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie — jakość Biblioteki Plus

Zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2,
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Zakończenie zadania 29.11.2019.

  • Biblioteka Główna CEM
  • Józefosław
  • Bogatki
  • Zalesie Dolne

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno — Biblioteka Główna w związku ze złym stanem technicznym lokalu została przeniesiona do nowej, znacznie większej powierzchni. Placówka została wyposażona od podstaw w nowe meble biblioteczne, zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, wyposażyliśmy sale multi, stworzyliśmy salę do pokazów filmowych, pokój pracy merytorycznej, wypożyczalnię i czytelnię, salę widowiskową.

Filia w Józefosławiu w związku ze złym stanem technicznym została przeniesiona do nowego lokalu i doposażona w nowe meble biblioteczne.

W ramach pozyskanego dofinansowania wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy filię biblioteczną w Bogatkach. Połączyliśmy bibliotekę z dodatkowym pomieszczeniem przeznaczonym na salę komputerową oraz naprawiliśmy uszkodzenia opisane w opinii technicznej (w związku z podtopieniem lokalu), wyposażyliśmy w nowe meble biblioteczne, sprzęt komputerowy i multimedialny.

Filia w Zalesiu Dolnym w związku ze złym stanem technicznym lokalu została przeniesiona do nowego lokalu i wyposażona w meble biblioteczne i narzędzia niezbędne do organizacji imprez kulturalnych, sprzęt komputerowy i multimedialny.

Dzięki realizacji projektu w placówkach odbywają się różnorodne imprezy i spotkania zgodne z potrzebami społeczności (zaproponowane w trakcie diagnozy lokalnej przeprowadzonej przy przygotowaniach do napisania wniosku). Działają multimedialne sale spotkań, przestrzeń do organizacji imprez kulturalnych, spotkań dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, spotkania z pasjami, wolontariat realizowany przez uczniów miejscowej szkoły, którzy będą prowadzić zajęcia komputerowe dla osób w wieku 50+. Współpraca z organizacjami społeczno-publicznymi obejmuje wspólne organizowanie spotkań organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy Piaseczno. 

UMOWA Nr 00199/17/A1/IB/IK z dnia 22.03.2019 roku 
Dotycząca dofinansowania zadania w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA
Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa
Koszty ogółem zdania: 1 500 000,00
Kwota dofinansowania ogółem: 1 125 000,00
Łączna powierzchnia całkowita placówek bibliotecznych objęta zadaniem w m 2: 3319

Nazwa ZADANIA: Nowe biblioteki piaseczyńskie z bibliotecznym plusem – remont i wyposażenie filii bibliotecznych.

ZADANIE: w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020

  • Zalesie Górne
  • Głosków
  • Jazgarzew

Koszty ogółem - 440 000,00
Kwota dofinansowania ogółem wynosi - 330 000,00

Zadanie obejmowało remont wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu komputerowego i multimedialnego trzech filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno — w Zalesiu Górnym (zmiana siedziby), Jazgarzewie i Głoskowie. Priorytetem projektu było zapewnienie dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych, starszych i poprawa jej funkcjonalności, a także wzbogacenie oferty kulturalnej i edukacyjnej. Środki zostały wykorzystane na:

  • w Zalesiu Górnym — filia została przeniesiona do budynku gminnego (w formie umowy użyczenia), w centrum miejscowości w niewielkiej odległości od zespołu szkół, sklepów, lokalnego rynku, stacji kolejowej. Został przeprowadzony remont pomieszczeń, wymiana oświetlenia i drzwi, zakup nowego wyposażenia, sprzętu komputerowego. Powstała multimedialna sala spotkań. Dzięki tym zabiegom biblioteka zwiększyła swoją powierzchnię ponad dwukrotnie.
  • w Głoskowie — remont pomieszczeń, wraz z wymianą starego wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.
  • w Jazgarzewie — malowanie pomieszczeń, zakup nowego wyposażenia, sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Wszystkie placówki realizują ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych, są lokalnymi klubami kultury w swoich środowiskach. Powstały w nich dyskusyjne kluby książki, książki historycznej, filmu. W placówkach odbywają się spotkania z pasjami, wieczory literackie, spotkania filmowe, promocje lokalnych twórców kultury. W ramach aktywizacji osób w wieku 50+ prowadzone są szkolenia z wykorzystania nowych technologii (przy pomocy wolontariuszy) czy zajęcia z robotyki i kodowania. Dzięki dofinansowaniu trzy filie książnicy piaseczyńskiej stały się nowoczesnymi bibliotecznymi centrami spełniającymi standardy "Biblioteki Plus".

Filia w Zalesiu Górnym

Filia w Głoskowie

Filia w Jazgarzewie

Jazgarzew - Biblioteka Publiczna w Piasecznie

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl