ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Dlaczego instrumenty grają? – warsztaty

Data publikacji: 04/04/2022

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty familijne „Dlaczego instrumenty grają?”, podczas których dzieci dowiedzą się m.in., skąd się biorą dźwięki oraz czy można je wydobyć tylko z instrumentów. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5–8lat. W zajęciach dzieci uczestniczą razem ze swoim opiekunem.

Zajęcia odbędą się 8.04.2022 w godz. 11.00–12.30. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 60 i mailowo: sowa@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Multicentrum lub przesłać na powyższy adres mailowy. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Warsztatów.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl