ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Doceniajmy!

Data publikacji: 04/03/2021

5 marca obchodzimy Dzień Doceniania. Z tej okazji przygotowaliśmy w filii w Józefosławiu karteczki z pięknymi cytatami z książek.

Docenianie jest bardzo ważne w naszym życiu. Wzmacnia nasze poczucie własnej wartości, otwiera na innych, czyni empatycznym. Daje dużo radości, wdzięczności, satysfakcji.

Pozytywne słowa mają moc. Proste słowa doceniania i wsparcia dają nam energię i chęć do działania. Doceniajmy drobne gesty, mówmy miłe słowa, wyrażajmy wdzięczność.

Doceniajmy innych, ale nie zapominajmy o sobie – doceniajmy też siebie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl