ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Dzień Królewny

Data publikacji: 23/05/2022

25 maja świętujemy Dzień Królewny. Z tej okazji filia Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9 zaprasza wszystkie królewny i królewiczów do wspólnej zabawy. Zadanie jest proste – wystarczy dopasować królewnę do przedmiotu. Przyjdź do biblioteki w środę w godzinach 12.00-19.00 i rozwiąż rebus.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.