ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Dzień Smerfa

Data publikacji: 17/06/2021

Ważniak, Osiłek, Papa Smerf, Pracuś, Laluś – kto z nas nie zna tych Smerfów? 25 czerwca obchodzimy Dzień Smerfa. Te małe niebieskie stworzenia autorstwa Peyo są bohaterami komiksów, książek, bajek i filmów.

Filia Piaseczno-Centrum zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Smerfa. Od poniedziałku 21 do piątku 25 czerwca w bibliotece czekają na najmłodszych czytelników:

  • wystawka książek
  • zgadywanki
  • zagadki
  • wykreślanka
  • krzyżówka
  • zabawa znajdź smerfa w bibliotece
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.