ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Dzień Tajniaka

Data publikacji: 30/09/2022

Tajni Agenci Biblioteki znaleźli i odszyfrowali hasło! W środę 28 września bawiliśmy się w tajniaków. Uczestnicy zabawy szukali ukrytych wiadomości. Starsi szli za strzałkami, młodsi za stópkami, które doprowadziły ich do kopert z zaszyfrowanymi informacjami. W nagrodę dzieci otrzymały książki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl