ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Eko-Babki i eko-torby dla czytelników

Data publikacji: 27/05/2022

W poniedziałek 23 maja w filii przy ul. Kościuszki 49 Eko-Babki po raz trzeci spotkały się w bibliotece na warsztatach szycia na maszynie. Dużo pracy, ale też mile spędzonego czasu na włączenie się w biblioteczną akcję zaowocowało tym, że powstały torby na książki dla naszych małych Czytelników.  Wykorzystamy je na planowanych w najbliższym czasie warsztatach dla dzieci w okolicach Dnia Dziecka. Dziękujemy Eko-Babkom za czas, pracę i współpracę przy akcjach bibliotecznych. Liczymy na kolejne ciekawe wspólne działania. 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.