ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

EKO Bookcrossing

Data publikacji: 07/05/2021

O tym, że warto korzystać z bibliotek nie trzeba przekonywać naszych czytelników, ale jeśli jest jeszcze ktoś, kto się waha, mamy wyjątkową propozycję! Od 10 do 21 maja w filii Złotokłos każdy nowy pełnoletni użytkownik, który zapisze się do biblioteki, otrzyma wybraną książkę w ramach akcji EKO Bookcrossing. Zapraszamy do placówki na ul. 3-go Maja 30.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl