ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

EKO ozdoba choinkowa

Data publikacji: 06/12/2021

Stwórz własną, niepowtarzalną ozdobę choinkową, korzystając z materiałów recyklingowych. Przynieś ozdobę do filii w Józefosławiu i powieś na bibliotecznej choince. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, bez limitu wieku. Technika wykonania prac dowolna, warunek: wykorzystaj materiały recyklingowe. Dla każdego uczestnika nagroda. Czekamy do 23 grudnia.

Zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.