ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Pierwsze spotkanie w ramach “Emocjonalnego SPA” już za nami

Data publikacji: 07/06/2022

Pierwsze spotkanie w ramach “Emocjonalnego SPA” już za nami! Było o tym, że ważne jest zobaczenia miejsca, w którym jestem i nazwanie, jak mi dzisiaj jest z przeżywaniem swoich emocji oraz z ich wyrażaniem. Ważne też było zobaczenie, jakiej zmiany w tej przestrzeni potrzebuję. Na spotkaniu poruszany był też temat akceptowania wszystkich naszych uczuć i o tym, że wszystkie uczucia są ważne i potrzebne. Były też próby nazywania uczuć. I mnóstwo ubogacających wniosków i refleksji. W warsztatach uczestniczyło szesnaście osób. Było więc bogato i różnorodnie w doświadczenia i różne wnioski. Spotkanie prowadziła Agnieszka Podleśna (coach i trenerka komunikacji opartej na empatii).

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.