ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

English Café

Data publikacji: 01/12/2022

Zapraszamy na spotkania English Café!

Kiedy? W każdą środę, o godzinie 17:30.

Gdzie?  W Czytelni Biblioteki Głównej.

Uczestnicy spotkania zdecydowali, że w każdym tygodniu rozmowy będą dotyczyły innego tematu, a każdy uczestnik przygotuje krótki „conversation starter” – ciekawostkę, przeczytany artykuł,
fragment wideo, itp. Spotkania English Café będą miały formę swobodnych rozmów w niedużych grupkach.

Kawiarenka językowa ma charakter niezobowiązujący – można przychodzić co tydzień, lub tylko na niektóre spotkania.

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie na bieżąco będziemy publikować wszystkie istotne informacje.

English Café w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl