ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Tydzień bibliotek – escape room online

Data publikacji: 08/05/2020

W tym roku hasłem Tygodnia Bibliotek jest “Zasmakuj w bibliotece”. W obecnych warunkach nie możemy się spotkać na warsztatach i wydarzeniach, dlatego przygotowaliśmy dla Was escape room online.

Pod tym linkiem znajdziecie zagadki: https://app.wizer.me/preview/AM69D1 . Przygotujcie kartkę i ołówek, aby zapisywać odpowiedzi. Sprawdźcie czy rozwiążecie wszystkie zadania. Bawcie się wspólnie całymi rodzinami.

Odpowiedzi piszcie na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl – czekają gadżety.

 

Przeczytaj Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję,  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
 2. Inspektor ochrony danych: adres siedziby: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
 3. Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
  • przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych;
  • przetwarzanie związane jest z organizacją escape room online.  
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane będą jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych.
 6. Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest wymagane przez przepisy prawa.
 10. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl